September 2002
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Några svampar på trä

Sommar har vi haft med rekordvärme. Ett och annat skyfall har kommit men snabbt har regnet tagits upp av den rika gröna växtligheten och mycket har inte blivit över till svampen. Matsvampentusiasten har kunnat glädja sig åt att kantarellerna gått till, men annan svamp har det varit ont om.

September brukar vara en säker svampmånad med regn och lite kallare nätter som kan sätta fart på musseroner och andra svampar, som behöver lite kyla för att få igång sin fruktkroppsbildning. Vi hoppas på det bästa.

Trälevande svampar som tickor har ofta långlivade fruktkroppar som tål torka. Vi har därför valt att presentera några träsvampar i den här notisen, även om det nog bara är den första som är en riktig "seging" när det gäller att tåla torka. Alla arterna finns på lövträd - vi bor ju i ett av vårt lands finaste lövskogsområden.

Korkmussling

Korkmusslingen (Daedalea quercina) är allmän i vårt ekrika landskap. Att den är specialist på ek hörs på det latinska namnet - ekarnas släkte heter Quercus. På eken är det kärnveden den angriper och fruktkropparna uppträder både på gamla stubbar och på ganska nyfälld ek. Fruktkroppen är flerårig, torr och hård, och lätt att skilja från flertalet andra tickor på att den inte har rör utan snarast något som liknar skivor - det är därför den kallas mussling.

 

Fjällticka

Fjälltickan (Polyporus squamosus) kännetecknas av de brunaktiga fjällen som sitter i ringar på översidan. Fruktkroppen, som kan vara mycket stor, är förhållandevis mjuk och kortlivad. Fjälltickan är inte ovanlig på levande ädellövträd, men den kan också uppträda på stubbar. Bilden visar en sådan fjälltickeprydd stubbe som finns intill vägen vid Hovetorps gård en dryg mil söder om Linköping. Under många år har tickan varit denna stubbe trogen, säkerligen levde den i trädet innan detta sågades ner.

 

Kandelabersvamp

Kandelabersvampen (Clavicorona pyxidata) liknar en fingersvamp, men den anses inte närmare besläktad med dessa svampar. Förgreningssättet, som framgår av bilden, är mycket karaktäristiskt. Svampen lever i murkna aspstammar och det hör inte till vanligheterna att man stöter på den. Den här bilden togs i Brokinds lövskogsreservat.

2002-08-30 Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2002-08-31 av
Magnus Källberg