November 2007
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Några vita vaxskivlingar

Frosten har nu härjat i svampmarkerna flera dagar och det märks. Men i gräset på torptunet finns ännu några vita vaxskivlingar så det blir några rader om dom.

Vaxskivlingar eller vaxingar är en artrik grupp av mindre svampar med skivor som är glesa och liksom vaxartade. Många är bjärt färgade, en del är röda, andra är gula eller vita, men flertalet har mer murriga färger. Flera är bra matsvampar, vi har i en tidigare notis behandlat frostvaxskivlingen, som det finns skäl att påminna om nu i senhöstens dagar.

De vitaktiga arterna är svåra att artbestämma. De är små, så de är inte så mycket att plocka i matsvampkorgen, även om de arter som inte luktar konstigt går bra att äta. Den art som finns på mitt gårdstun är den vita vaxskivlingen (Hygrocybe virginea).

Vit vaxskivling

Vit vaxskivling eller vitvaxing

Den vita vaxskivlingen är i väta lätt slemmig. och har glesa nedlöpande skivor. Den är 1 - ca 5 cm bred och finns i gräsmark. Exemplaren på bilden ovan är lite torra och frostnupna, därav det gula färginslaget.

Granvaxskivling

Granvaxskivling eller granvaxing

Granvaxskivlingen (Hygrophorus piceae) är snarlik men håller ihop med gran och är vanligare i norra Sverige än hos oss. Till skillnad från den vita vaxskivlingen växer den i alltså i skogsmark med gran.

Elfenbensvaxskivling

Elfenbensvaxskivling eller elfenbensvaxing

Elfenbensvaxskivlingen (Hygrophorus eburneus) finns i bokskog. De scannade exemplaren på bilden ovan är från bokskogen här i Brokind. Elfenbensvaxskivlingen är (ö)känd bland svampfolk på grund av lukten. Den luktar nämligen enligt svampböckerna som larven av den stora träddödaren Cossus cossus (en fjäril), och alla svampintresserade vet naturligtvis hur denna larv luktar!!!

Nåväl, i somras kröp en stor och grann insektslarv på min trädgårdsgång och jag tog en bild av den för den var så spektakulär. Tänkte att det var kanske en nyckelart eller något sådant i vårt eklandskap, så jag skickade bilden till Kjell Antonsson på länsstyrelsens naturavdelning. Vad blev svaret? Det är larven av Cossus cossus! Tyvärr luktade jag inte på den så jag vet ännu inte hur stora träddödaren luktar!

Larv av stora träddödaren

Larven av stora träddödaren Cossus cossus är 5 - 6 cm lång. Hittar du en sådan här så glöm inte att lukta på den!

Vi avslutar med ännu en vaxskivling som också är känd för sin lukt, den välluktande vaxskivlingen (Hygrophorus agathosmus). Den är något gråaktig till färgen men finns faktiskt i en helt vit variant också, som man alltså känner igen på lukten!

Doftvaxing

Välluktande vaxskivling eller doftvaxing

Doftvaxingen finns i granskog och den doftar förstås gott. Lukten är dock tvållik. Den beskrivs ofta som lukten av björnklister och många upplever den nog som lite äcklig. Särskilt om den råkar hamna på matbordet.

2007-10-31 Text och bilder: Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2007-11-02 av
Magnus Källberg.