Oktober 2002
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Jättetrattskivlingen - en häxringssvamp

Även torra år brukar jättetrattskivlingen komma fram. Den brukar vara en sommarsvamp, men i år visade sig den häxring jag har inpå knutarna först i september.

Trattskivlingarna är en artrik samling vitsporiga svampar. Några bra matsvampar finns inte bland dem. Många har en egenartad stark lukt av parfymnatur, vilket ger signaler om att de innehåller konstiga kemikalier som bestämmer smak och kanske också är farliga. Några småvuxna arter är klart giftiga och utgör farliga dubbelgångare till nejlikbroskskivling.

Flertalet trattskivlingar är små men det finns några som blir ganska stora och störst blir förstås jättetrattskivlingen (Leucopaxillus giganteus).

Jättetrattskivlingen växer i ringar som med åren kan bli mycket stora. Den som har en sådan ring i sin gräsmatta brukar inte vara glad, för svampen nöjer sig ofta inte med att gödsla gräset utan den dödar det också. Flera andra svampar har samma tillväxtmönster och mest välkänd bland dem är säkert den välsmakande nejlikbroskskivlingen som är vanlig i större gräsmattor. Bra fakta om häxringar finns på en norsk hemsida.

 Jättetrattskivlingsring

 Jättetrattskivlingen finns i gräsmark, lövskog och emellanåt i barrskog som på denna bild.

  Elisabeth och Vega

Elisabeth och Vega visar att jättetrattskivlingen kan bli stor.

  Jättetrattskivling

Utseendet framgår av den här bilden, men inte att svampen luktar aromatiskt parfymlikt.

2002-09-27 Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2002-09-28 av
Magnus Källberg