Oktober 2021
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En vacker fast besk vaxskivling

Nu är det tjugo år sedan vi publicerade vår första månadsnotis. Många svampar har vi skrivit om, men ännu fler finns kvar. Premiärnotisen tog upp en särdeles färgstark svamp, dagens jubileumsnotis visar en svamp med något mer diskreta färger.

Det handlar alltså om den beska vaxskivlingen, Hygrophorus erubescens, som var en av de första svampar jag lärde mig känna igen i början av mina svampstudier. Den är uppseendeväckande genom sin rödaktiga färg och ofta rika förekomst i grupper eller rader av fruktkroppar. På senare tid har man dock upptäckt en snarlik art, rosa vaxskivling, Hygrophorus pudorinus (H. persicolor), som inte smakar beskt.

Besk vaxskivling

Besk vaxskivling

Förutom smaken verkar en skillnad vara att köttet i den beska gulnar i skador och vid snitt och att den rosa inte får så mycket röda fläckar som den beska. De skillnaderna kan kanske vara svåra att uppfatta om man inte har båda arterna framför sig, men de svampar som jag visar bilder på var i alla fall tydligt beska, fast inte i klass med svavelgul slöjskivling eller fläckig bitterskivling. Den beska vaxskivlingen är naturligtvis ingen matsvamp, men även den rosa vaxskivlingen bör man nog avstå från att äta eftersom dess matvärde är föga känt.

Båda arterna växer i samma slags miljö tillsammans med gran i kalkpåverkad mossig skog.

Det finns ytterligare två vaxskivlingar som liknar den beska, en sällsynt kremlevaxskivling, Hygrophorus russula som växer med ek och en sällsynt slöjvaxskivling, Hygrophorus purpurascens, som har en tydlig ring som ung. Alla fyra arterna finns beskrivna i fältguiden Släktet Hygrophorus, skogsvaxskivlingar i Sverige av Ellen Larsson, Stig Jacobsson och Anita Stridvall, som gavs ut 2011 av Sveriges Mykologiska Förening.

Besk vaxskivling med rödfläckiga skivor

Skivorna på den beska vaxskivlingen får röda fläckar

Hatten glänser i väta

I väta glänser hatten på besk vaxskivling

Den i mitt tycke vackra beska vaxskivlingen var nog en av anledningarna till att jag köpte en kamera och ett stativ och började fotografera svampar 1987. Nedan är ett av de tidiga försöken att dokumentera svamp.

Diabild av besk vaxskivling

En tidig diabild av besk vaxskivling

2021-09-29 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2021-10-01 av
Magnus Källberg.