Rapporterna är uppdaterade 2007-05-15 klockan 18:24.

Linköpings svampklubbs vårprogram 2007. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.

Tisdag
20 februari

SVAMP - EN TILLGÅNG FÖR RESTAURANG- OCH KROGBRANSCHEN

Aktiviteten fick tyvärr ställas in, vi hoppas på att kunna återkomma vid ett senare tillfälle.

Torsdag
22 mars

ÅRSMÖTE i Linköpings Svampklubb

Så har ännu ett år gått och det var dags för årsmöte igen med Anna-Lena Persson som ordförande och Mats Andersson som sekreterare. Ett tjugofemtal medlemmar hade mött upp för att lyssna på årsberättelse, ekonomisk rapport och revisorernas berättelse. Allt befanns vara OK och styrelsen fick tacksam ansvarsfrihet för ännu ett år. Sedan var det dags för val av en del av styrelsen och andra funktionärer. På samtliga poster blev det omval så styrelse och övriga funktionärer för 2007 är desamma som i verksamhetsberättelsen för 2006. Medlemsavgiften för 2008 blev oförändrad, dvs. 100 kronor per familj. En balanserad budget på 17900 kronor presenterades och godkändes. Under punkten styrelsens ärenden redogjorde Anna-Lena Persson för arbetet med nya stadgar som kommer att presenteras till nästa årsmöte. Vidare presenterades vårprogrammets punkter och diskuterades hur vi skulle kunna locka fler medlemmar. Eva Dahlgren framförde önskemål om att ordna svampmatlagningskurser igen.

Efter detta snabba och effektiva årsmöte blev det en behaglig fikapaus som ordnats av Monica Andersson och som klubben bjöd medlemmarna på. Efter detta trevliga avbrott visade Magnus Källberg cirka 60 diabilder på svampar från sitt deltagande i olika mykologiveckor anordnade av svampklubbar runt om i Sverige från Röstånga i Skåne i söder till Storuman i Lappland i norr mellan åren 1987 och 1998.

Några bilder från årsmötet tagna av Lennart Gidholm hittar du här.

Torsdag
19 april

RÖDLISTADE SVAMPAR OCH NÅGRA TANKAR OM FRAMTIDENS SVAMPSKOG

Svampklubbens föredrag brukar locka ganska många medlemmar och denna gången var inget undantag. Cirka tjugo medlemmar kom för att lyssna till Kjell Antonsson från Länsstyrelsen Östergötland som berättade om framför allt rödlistade svamparter, dvs. sådana svampar som befinner sig på den s.k. rödlistan som ges ut med fem års mellanrum och som beskriver de förändringar som man observerat i förekomst av alla olika slags organismer - växter, djur och svampar. Sammanlagt finns det 210 svamparter i Östergötland som befinner sig på rödlistan. Sedan var det dags för en bildgenomgång av cirka 30 diabilder på svampar i de tre mest hotade grupperna (CR, EN och VU som betyder akut hotad, starkt hotad och sårbar) med möjlighet för deltagarna att försöka räkna ut vilka svampar som visades. Fast det var inte så lätt - många av svamparna var naturligtvis sådana som man mycket sällan stöter på, de står ju inte på rödlistan för intet. Men det var en kul idé som klart uppskattades av deltagarna. Kjell berättade också hur han tyckte att framtidens svampskog skulle se ut med glesare äldre skogar, mer brända skogar, skydd av alla kalkbarrskogar, mera bete och väsentligt mer död ved. I våra skogar finns ungefär 10 % död ved medan det i riktiga urskogar kan finnas cirka 50 % för lövskog och 30 % för barrskog. Kjell uppmanade oss också att försöka få intressanta svampfynd artbestämda och rapportera in fynd av svampar. Det kan ganska enkelt göras via Internet på Artportalen.

Några bilder från kvällen kan du titta på här.

INSTÄLLT!Helgen
5 - 6 maj

NATUR- OCH KULTURRESA TILL KUNGARIKET KUNGSÖR

Tyvärr blev vårresan inställd på grund av alldeles för få anmälningar!!

Söndag
13 maj

MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerhet!

Ulla Hodges, som var dagens utflyktsansvariga skriver:

Vi var sex entusiaster, som gav oss av i duggregnet från Gamla Linköping i riktning mot Klockrike. Vi letade tappert en timme med frusna fingrar - och hela kapet en murkla - trodde vi. Vid fikapausen fattades en deltagare, men efter några tutningar så kom hon skuttande med sin korg, full med härliga murklor! Efter att ha styrkt oss med smörgås och dryck tog vi en tur till på bortkanten av hygget och alla fick stoppa något i korgen. Solen tittade också fram en stund, så det blev allt en riktigt lyckad utflykt denna gången också!

Några bilder från utflykten hittar du här.

Sidan är senast ändrad 2007-07-31 av Magnus Källberg.