September 2019
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Vår tredje karljohan

Första höstmånaden är här och det ska bli spännande att se hur sensommarens växlingar mellan regn och åskväder blandat med nästan tropisk hetta ska påverka svampsäsongen. Hittills har det varit ganska magert i de skogar jag brukar besöka, men vi är ju bara i början av den egentliga svamphösten.

Man brukar säga att det finns tre arter av stensopp eller karljohan. Det är vår vanliga karljohan, Boletus edulis, den finludna stensoppen, Boletus reticulatus och så notisens karljohan, den rödbruna stensoppen, Boletus pinophilus.

Den rödbruna stensoppen är en lika bra matsvamp som de båda andra och känns som alla karljohansvampar igen på det ljusa ådernätet på foten, särskilt längst upp mot hatten. Den växer med tall och kallas ibland för tallkalle och är vanligare norrut. Den är rödbrun både på hatt och fot och jag tycker att den ofta är lite större än de andra två arterna. Det från början nästan vita porlagret blir liksom på vanlig karljohan alltmer grönt när svampen åldras.

När man plockar karljohan till mat får man se till att undvika att få med den mycket bittert smakande gallsoppen. Ett ungt exemplar av gallsopp liknar mycket en ung karljohan och kan eventuellt bara skiljas på smaken. Men när gallsoppen åldras ser man tydligt ett grovt mörkt ådernät på foten och ett rosa porlager. Lyckligtvis är inte gallsoppen giftig, men den kan helt förstöra en svampstuvning.

Många soppar fördes tidigare till släktet Boletus, men detta släkte har numera delats upp och kvar i Boletus är bland svenska arter bara de tre ovanstående och så en mycket sällsynt "svartbrun stensopp", Boletus aereus, som bara har två noteringar på Artportalen de senaste 40 åren. 

Tallkalle

Rödbrun stensopp

Ett fint vitt ådernät på foten

Foten har ett tydligt vitt ådernät, särskilt längst upp mot hatten

En korg full med karljohan

En lyckad karljohanskörd, den rödbruna längst till vänster

En bild på vanlig karljohan får avsluta notisen. Karljohan kan variera ganska mycket i utseende och den har långtifrån alltid den knubbiga fot som man ofta förknippar med karljohan. Karljohan angrips tyvärr ofta av en annan svamp, gul svampsnylting, läs mer om detta i en tidigare notis.

Den vanliga karljohan

Vanlig karljohan

 2019-08-31 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2019-09-01 av
Magnus Källberg.